onder-artuk

Ülkemiz endüstrisinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinde “Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri” kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması devletin öncelikli hedeflerini oluşturmaktadır.

2010 tarih ve 27642 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İstihdam ve Mesleki eğitim ilişkisinin geliştirilmesi” eylem planında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolde ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Kanun ve Yönetmeliğinde açıklanıp teşvik edilmektedir.

Bu teşvik kapsamında Afyon Batı Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirket’inin AOSB 4. Cad. 1. Sok. No:18 adresinde “Palalı Holding ve Batı Dersanesi” ortaklığı ile “AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları” adı altında; ilimizin ve OSB’nin ihtiyacı olan nitelikli bireyler yetiştirecek bir eğitim kurumu açılmış olup 15 Eylül 2014 itibariyle eğitim öğretim hizmetine başlamıştır. Okulumuz 2. yılında gelen yoğun talep üzerine Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 13. Sok. No:2’deki adresinde kontenjanını 4 kat arttırarak yeni ve modern binasında 2015-2016 eğitim-öğretim yılına başlamıştır.

Okul, özel okul olmasına yani kolej eğitimi vermesine rağmen; VELİ HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEKTİR. Dersanede edindiğimiz eğitim öğretim tecrübelerimizi, yetişmiş öğretmen kadrolarımızla ve okulumuzla bütünleştirerek öğrencilerimizin daha nitelikli yetişmelelerini ve sanayimize katılımını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini hedefledik. Okulda gerek fen-matematik ağırlıklı zorunlu derslerde gerekse seçmeli derslerde üniversite seçme sınavına yönelik hazırlık programları uygulanacaktır. Hafta sonları dersanede verilen programlar 4 yıllık eğitim öğretim süreci içerisinde hafta içine dağıtılarak hem veli mali külfetten kurtulacak hem de öğrencilerimizin haftasonları serbest hale getirilerek profesyonel yönlendirmelerle kendilerini kültürel alanda sanatsal ve kişisel gelişim alanlarında donanımlı insanlar olarak yetiştirmeleri sağlanacaktır.

Okul sanayi işbirliği ile 4 yıllık eğitim sonucunda doğrudan iş hayatına atılmak isteyen öğrencilerimiz günümüz teknolojisinde endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilikte yetiştirilecek ve öğrencilerimizden başarılı olanlar alanlarına göre MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNE öncelikli olarak gönderilecektir.

Kolejimiz öğrencileri diğer fakültelere giderken hiçbir puan ve hak kaybına uğramazken mühendislik fakültelerine giderken ek puan alabildikleri gibi sadece kendilerine özel üniversite kontenjanlarından faydalanabileceklerdir. Kolejimiz, mühendislik fakülteleri hedefi olan öğrencilerimize çok önemli avantajlar sunan bir eğitim kurumudur.

İlimiz ve OSB’nin genel ihtiyacı dikkate alınarak Gıda, Elektrik-Elektronik, Makine Teknolojisi ve Motorlu Araçlar alanları açılmış olup daha sonraki yıllarda ihtiyaç duyulan alanlar açılacaktır.