2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem 1. Yazılı Tarihleri
22 Ekim 2019
Yazılı Konuları (Elektrik-Elektronik ve Motorlu Araçlar Bölümü MEslek Dersleri)
23 Ekim 2019
Show all
9. SINIF 10 ATP 10 AMP 11 ATP 11 AMP 12 ATP 12 AMP
MATEMATİK MANTIK PERMİTASYON, KOMBİNASYON PERMİTASYON, KOMBİNASYON TRİGONOMETRİ DÖRT İŞLEM YETENEĞİ LOGORİTMA DÖRT İŞLEM YETENEĞİ
KÜMELER BİNOM, OLASILIK BİNOM, OLASILIK TYT TEMEL KAVRAMLAR TEMEL KAVRAMLAR DİZİ TEMEL KAVRAMLAR
ANT. İLK 7 GÜN FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR SAYI BASAMAKLARI TEMEL KAVRAMLAR SAYI BASAMAKLARI
ANT-2 1. HAFTA ANT-2 1. HAFTA BÖLME – BÖLÜNEBİLME KURALLARI SAYI BASAMAKLARI BÖLME – BÖLÜNEBİLME KURALLARI
OBEB – OKEK BÖLME – BÖLÜNEBİLME OBEB – OKEK
KİMYA Simya’dan Kimya’ya Kimya’nın Temel Kanunları Kimya’nın Temel Kanunları Atomun Kuantum Modeli Elektrokimyasal Piller
Atomun Yapısı Mol Kavramı Mol Kavramı Gazlar ve Özellikleri Elektrot Potasiyelleri
Atom ve Periyodik Sistem
DKAB İslam’da Bilginin Kaynakları Allah İnancı ve İnsan Allah İnancı ve İnsan Varoluşun ve Hayatın Anlamı Varoluşun ve Hayatın Anlamı Din – Bilim İlişkisi Din – Bilim İlişkisi
İslam İnancında İmanın Mahiyeti Allah’ın Varlıüı ve Birliği Allah’ın Varlıüı ve Birliği Ahiret Alemi Ahiret Alemi İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
Kur’an’dan Mesajlar (İsra Suresi 36, Mülk Suresi 23. Ayet) Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve özellikleri Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve özellikleri Ahirete Uğurlama Ahirete Uğurlama İslam Medeniyetinde Öne çıkan Eğitim Kurumları İslam Medeniyetinde Öne çıkan Eğitim Kurumları
İnsanın Allah ile İrtibatı İnsanın Allah ile İrtibatı Kur’an’dan Mesajlar (Bakara Suresi 153.- 157. ayetler) Kur’an’dan Mesajlar (Bakara Suresi 153.- 157. ayetler) Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgü Çalışmalar Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgü Çalışmalar
Kuran’dan Mesajlar (Rum Suresi 18-27. ayetler) Kuran’dan Mesajlar (Rum Suresi 18-27. ayetler) Kur’an’dan Mesajlar (Fatır Suresi 27.- 28. ayetler) Kur’an’dan Mesajlar (Fatır Suresi 27.- 28. ayetler)
FİZİK Fizik Bilimine Giriş Elektrik Elektrik Vektörler ve Bağıl Hareket Vektörler ve Bağıl Hareket Düzgün Çembersel Hareket Düzgün Çembersel Hareket
Madde ve Özellikleri
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Edebiyat Nedir? Edebiyatın Tarih ve Din İlişkisi Edebiyatın Tarih ve Din İlişkisi Edebiyat – Toplum İlişkisi Edebiyat – Toplum İlişkisi Hikaye (Öykü) Hikaye (Öykü)
Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatla İlişkisi Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri Edebiyatın – Sanat Akımları ile İlişkisi – İmla ve Noktalama Edebiyatın – Sanat Akımları ile İlişkisi – İmla ve Noktalama Küçürek (Minimal) Hikaye Küçürek (Minimal) Hikaye
Metinlerin Sınıflandırılması Türkçenin Tarihi Gelişimi Türkçenin Tarihi Gelişimi Hikaye – Cümlenin Ögeleri Hikaye – Cümlenin Ögeleri Kelimede Anlam Kelimede Anlam
Dilin Kullanımından Doğan Türler (Dil,ağız,şive,lehçe, argo,jargon) Halk Hikayesi – Dede Korkut Hikayeleri Halk Hikayesi – Dede Korkut Hikayeleri Şiir Şiir Hikaye Yazma Çalışması Hikaye Yazma Çalışması
İletişim ve Ögeleri – Dilin İşlevleri Mesnevi Mesnevi Servet-i Fünun Döneminde Şiir Örneği Servet-i Fünun Döneminde Şiir Örneği
Hikaye (Öykü) Tanzimat Dönemi Hikaye Tanzimat Dönemi Hikaye
Sözcük Türleri (İsimler) Milli Edebiyat Döneminde Hikaye Milli Edebiyat Döneminde Hikaye
İNGİLİZCE Introducing yourself and family members Simple Present Tense (Daily verbs/Frequency adverbs) Simple Present Tense (Daily verbs/Frequency adverbs) Future Jobs Future Jobs Expressing Opinions Expressing Opinions
TO BE (am/is/are) Present Countinuous Tense Present Countinuous Tense Future Tense (will/be going to) Future Tense (will/be going to) Agreeing/Disagreeing Agreeing/Disagreeing
Possessive Adjectives (my/your/our/their/his/her) Future Tense (will/be going to) Future Tense (will/be going to) Like/Dislike/Interests Like/Dislike/Interests Expressing Prefences Expressing Prefences
Have got/Has got Expressing Preferences (Preferto+V1 / Prefer+Ving) Expressing Preferences (Preferto+V1 / Prefer+Ving) Describing Personal Features (Pesonality/Appearance) Describing Personal Features (Pesonality/Appearance)
Asking for and Giving Direction
Preposition of Place (near/next to/in/on/behind…)
There is/there are
Jobs (an architect/ a florist/ a lawyer)
COĞRAFYA Doğal Unsurlar İç Kuvvetler (Epirojenez – Orojenez – Deprem – Volkanizma) İç Kuvvetler (Epirojenez – Orojenez – Deprem – Volkanizma) Biyoçeşitlilik Biyomlar Biyoçeşitlilik Biyomlar
Coğrafi Konum Jeolojik Zamanlar Jeolojik Zamanlar Nüfus Politikaları Nüfus Politikaları
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Türkiye’de İç Kuvvetler Türkiye’de İç Kuvvetler Ekosistem Ekosistem
Eksen Eğikliği Kayaçlar ve Özellikleri Kayaçlar ve Özellikleri Madde Döngüleri Madde Döngüleri
Dış Kuvvetler (Akarsu) Dış Kuvvetler (Akarsu) Türkiye’nin Nüfus Politikaları Türkiye’nin Nüfus Politikaları
Nüfus Projeksiyonları Nüfus Projeksiyonları
TARİH Tarih Nedir? Anadolu’ya İlk Türk Göçleri Anadolu’ya İlk Türk Göçleri 17. Yüzyıl Duraklama Nedenleri 17. Yüzyıl Duraklama Nedenleri Atatürk’ün Gençliği ve aldığı eğitimler Atatürk’ün Gençliği ve aldığı eğitimler
Tarih Öğrenmenin Faydaları Büyük Selçuklu Devletinin Siyasi Tarihi Büyük Selçuklu Devletinin Siyasi Tarihi 17. Yüzyıl. Islahatları ve Islahatçıları 17. Yüzyıl. Islahatları ve Islahatçıları Atatürk’ün Kişiliğinin Oluşmasında Etkili Yerli ve Yabacı Düşünürler Atatürk’ün Kişiliğinin Oluşmasında Etkili Yerli ve Yabacı Düşünürler
Tarih Biliminin Özellikleri Anadolu Selçuklu Devletinin Siyasi Tarihi Anadolu Selçuklu Devletinin Siyasi Tarihi 17. Yüzyıl Siyasi Olayları (Osmanlı’nın Venedik, Rusya, Lehistan, Avustralya, İran ilişkileri) 17. Yüzyıl Siyasi Olayları (Osmanlı’nın Venedik, Rusya, Lehistan, Avustralya, İran ilişkileri) Fikir Akımları Fikir Akımları
Tarihte Olay -Olgu Haçlı Seferleri Haçlı Seferleri Meşruti Yönetimlerin Kurulması Meşruti Yönetimlerin Kurulması
Tarih Yazıcılığının Gelişimi Trablusgarp Savaşı Trablusgarp Savaşı
Tarihe Yardımcı Bilimler 17. Yüzyıl İsyanları (Merkez – Celali – Eyalet – Suhte) 17. Yüzyıl İsyanları (Merkez – Celali – Eyalet – Suhte) Balkan Savaşları Balkan Savaşları
Takvim ve Zaman I. Dünya Savaşı I. Dünya Savaşı
Asya Uygarlıkları Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler Osmanlı’nın Savaştığı Cepheler
Mondros Mütarekesi ve I. Dünya Savaşı Sonuçları Mondros Mütarekesi ve I. Dünya Savaşı Sonuçları
BİYOLOJİ CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ HÜCRELER NEDEN BÖLÜNÜR? HÜCRELER NEDEN BÖLÜNÜR?
CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLERDEN; HÜCRE DÖNGÜSÜ VE MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ HÜCRE DÖNGÜSÜ VE MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ
 -İNORGANİK BİLEŞİKLERİN HEPSİ EŞEYSİZ ÜREME EŞEYSİZ ÜREME
 -ORGANİK BİLEŞİKLERDEN MAYOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ MAYOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ
KARBONHİDRATLAR, YAĞLAR, PROTEİNLER, ENZİMLER MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNMENİN KARŞILAŞTIRILMASI MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNMENİN KARŞILAŞTIRILMASI
ALMANCA Selamlaşma ve Vedalaşma Kalıpları
Ülkeler ve Dilleri, Başkentleri
Kişiyi Tanımaya Yönelik Soru ve Cevaplar (Wre Heißt du? Ich heiße Ayşe, Wie alt bist du?…)
Sayılar
Fiil Çekimi
MÜZİK Müzik Tanımı
Nota Yerleri Gösterimi
Nota Değerleri Gösterimi
Ses Değiştirme İşaretleri
FELSEFE FELSEFE’Yİ TANIMA (1.ÜNİTE) FELSEFE’Yİ TANIMA (1.ÜNİTE) M.Ö 6. YÜZYIL – MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ (1.ÜNİTE) M.Ö 6. YÜZYIL – MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ (1.ÜNİTE)